Ladislav Klokočník

Pravidla pro upoutávky

 1. V rámci projektu Výškové práce Praha lze propagovat veřejné akce především následujícími dvěma způsoby:
  • umístěním upoutávky na akci do přehledu novinek s odkazem na propagační článek, a/nebo
  • umístěním odkazu s krátkým textem do kalendáře akcí.
 2. Na bezplatnou propagaci akce v jakékoliv formě ani na konkrétní dobu uveřejnění nevzniká pořadateli akce nárok.
 3. Toto uveřejnění může proběhnout bezplatně, pokud jsou splněna následující kritéria:
  • Jedná se o nevýdělečnou akci.
  • Pořadatelem akce je nevládní nezisková organizace nebo neformální veřejná aktivita s pravidelnou činností.
 4. Návrh na umístění propagace (dále jen "návrh") musí být zaslán na e mailovou adresu redakce projektu Výškové práce Praha, a to nejméně 14 dní před konáním akce.
 5. Návrh bude obsahovat:
  • text upoutávky (ve formátu *.doc, *.rtf, či *.txt) určený pro umístění do přehledu novinek s odkazem na článek a text článku a/nebo odkaz na upoutávku, umístěnou na jiných www stránkách;
  • průhlednou identifikaci pořadatele akce skontaktem na zodpovědnou osobu a odkaz na jeho www stránky a/nebo www stránky akce;
  • text článku s tématikou příbuznou zaměření projektu Výškové práce Praha ‑ povídka, recenze, fejeton, komentář atp. ‑ jehož autorem je osoba spojená s pořadatelem akce (opět ve formátech *.doc, *.rtf, *.txt).