Ladislav Klokočník

Statut

 1. Server HOSTING Web2.CZ je určen pro provoz neziskových informačních projektů.
 2. Projekt Výškové práce Praha vytváří provozovatel projektu. Cílem projektu je působit především jako zdroj nezávislých a objektivních informací.
 3. Zúčastněné osoby nejsou za svoji činnost pro projekt Výškové práce Praha zásadně odměňovány, není‑li s provozovatelem serveru nebo provozovatelem projektu předem písemně dohodnuto jinak.
 4. Pravidla projektu Výškové práce Praha jsou závazná pro všechny zúčastněné osoby, a to od okamžiku zahájení spolupráce na tomto projektu.
 5. Provozovatel serveru HOSTING Web2.CZ i provozovatel projektu Výškové práce Praha neodpovídají za:
   a) aktuálnost, správnost nebo úplnost informací uveřejněných v rámci projektu Výškové práce Praha;
   b) obsah www stránek, na něž je odkazováno nebo jež jsou zmíněny v rámci projektu Výškové práce Praha, ani za případnou škodu, která vznikne jejich navštívením;
   c) obsah diskusních příspěvků a zpráv zveřejněných či zaslaných uživateli třetími osobami prostřednictvím odesílacích formulářů projektu Výškové práce Praha.
 6. Autoři jednotlivých děl uveřejněných v rámci projektu Výškové práce Praha jsou uváděni dle pravidel pro autory.
 7. Osoby, které se podílejí na provozu serveru HOSTING Web2.CZ či projektu Výškové práce Praha jinak než autorsky, jsou prezentovány v rubrikách k tomu určených (např. realizační tým, redakce apod.)
 8. Veškeré návrhy a nabídky učiněné provozovatelem serveru HOSTING Web2.CZ nebo provozovatelem projektu Výškové práce Praha jsou nezávazné, není‑li výslovně stanoveno jinak.
 9. Provozovatel serveru HOSTING Web2.CZ si vyhrazuje právo na změnu pravidel projektu Výškové práce Praha.